Postat

Stockholm Corporate Finance expanderar och söker Senior Adviser

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se)  är ett värdepappersbolag som står under FI:s tillsyn och arbetar med kvalificerad finansiell rådgivning till företrädesvis noterade bolag. I koncernen igår också Stockholm Real Estate Fastigheter AB (www.srefa.se), som arbetar med fastighetsförvaltning och -utveckling för institutionella investerare, med ett fastighetsbestånd i Stockholmsregionen uppgående till cirka 2 Mdr SEK. Koncernens intäkter uppgick till 100 MSEK 2016.

Idag är vi 19 medarbetare med lång erfarenhet både som finansiella rådgivare och från företagsledande positioner i börsnoterade bolag. Vi arbetar med korta och snabba beslutsvägar, i team med självständiga ansvarsområden. Sedan starten 2005 har SCF genomfört fler än 150 transaktioner.

Senior Adviser 
Stockholm Corporate Finance söker en senior kundansvarig, Senior Adviser, med ett brett nätverk av institutionella investerare och kapitalförvaltare i Sverige och internationellt. Du kommer arbeta med att driva egna projekt och medverka i SCFs pågående transaktioner i samarbete med ett team av flera kompetenta medarbetare.

Vi erbjuder Dig ett spännande och utvecklande arbete med goda utvecklings- och intjäningsmöjligheter i en effektiv organisation.

För ytterligare information besök vår hemsida www.stockholmcorp.se. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta VD Peter Enström, peter.enstrom@stockholmcorp.se tel 0705 74 99 82. 

Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se