Postat

Ägarspridning i medicinteknikbolaget Glycorex Transplantation AB (publ)

Stockholm den 29 december 2010

Det privata bolaget Glycorex AB som ägs av, Kurt Nilsson och Bill Nederman, är huvudägare i det börsnoterade bolaget Glycorex Transplantation AB (publ), noterat på NGM Equity, har avyttrat 1 815 000 B-aktier, motsvarande 3,3% av aktiekapitalet och 2,1% av rösterna. Köpare är ett antal svenska och internationella professionella investerare.

”Syftet med transaktionen är att få en större ägarspridning och bättre likviditet i aktien samt erhålla finansiella resurser för att förvärva ej noterade A-aktier i Glycorex Transplantation. Jag välkomnar de nya aktieägarna” säger Kurt Nilsson som tillika är styrelseordförande i det börsnoterade bolaget Glycorex Transplantation AB (publ).

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i samband med denna transaktion, www.stockholmcorp.se .

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 070 574 99 82.

peter.enstrom@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

 

2010-12-29-Ägarspridining i medicinteknikbolaget Glycorex Transplantation AB _publ – Ladda ner pdf