Postat

Ägarspridning i medicinteknikbolaget Stille

Pressmeddelande 2007-01-15

Stilles huvudägare, Linc AB, har avyttrat 26 010 000 aktier motsvarande 7,2 procent av kapital och röster. Lincs ägarandel uppgår därefter till 34,4 procent av kapital och röster. Köpare är ett fåtal svenska och internationella institutioner. Linc kommer att kvarstå som en betydande och långsiktig ägare i Stille.

”Som tidigare informerats har avsikten varit att minska ägandet i Stille för att få en större ägarspridning och bättre likviditet i aktien. Jag välkomnar de nya aktieägarna till Stille säger Bengt Julander huvudägare i Linc och styrelseledamot i Stille.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Stilles huvudägare Linc AB i samband med transaktionen.

Stockholm Corporate Finance AB

För mer information vänligen kontakta;

Harry Nudel, Stockholm Corporate Finance, Senior Partner, tel 08-440 56 52

harry.nudel@stockholmcorp.se

Bengt Julander, Linc, tel 0703 195909

Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning främst till marknadsnoterade Small Cap bolag och dess ägare. Investeringserbjudandena riktar sig till institutioner, kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

2007-01-15_Ägarspridning_i_Stille – Ladda ner pdf