Postat

Ägarspridning i Victoria Park AB (publ)

MCJ Holding AB har avyttrat samtliga sina aktier, totalt 11 603 062 aktier, motsvarande en ägarandel om 31,3 % av aktierna i Victoria Park AB. Den totala transaktionssumman uppgår till 46 412 248 SEK, motsvarande 4 SEK per aktie. Köpare av aktierna är ett antal professionella investerare, inklusive tre av styrelseledamöterna i Victoria Park: Bo Forsén, Anders Pettersson och Peter Strand.
”Jag hoppas att ägarspridningen kan skapa bättre likviditet i aktien och jag välkomnar de nya ägarna” säger Bo Forsén, styrelseordförande i Victoria Park AB (publ).

 

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i samband med denna transaktion

 

Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Forsén, styrelseordförande Victoria Park AB (publ)
Mobil: +46 70 632 86 50
Besök även vår hemsida www.victoriapark.se

 

Victoria Park är ett projektutvecklingsbolag med inriktning mot utveckling av livsstilsboende. Bolaget har utvecklat ett unikt boendekoncept, Victoria Park, bestående av lägenheter med tillgång till stora gemensamma faciliteter där ett modernt och bekvämt boende, aktivt liv, gemenskap och närhet till rekreation prioriteras av de boende. Victoria Park avser att förvärva fastigheter för exploatering och försäljning av lägenheter inom ramen för boendekonceptet.
Visionen är att Victoria Park ska vara norra Europas mest attraktiva livsstilsboende.
Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se.

 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 28 M&A-rådgivare och investmentbanker i 23 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se   www.m-and-a-europe.com