Postat

Aircall – genomför en Private Placement

Pressmeddelande 2006-03-27

Aircall är en av de två ledande operatörsoberoende återförsäljarna av mobiltelefoni inom den svenska detaljhandeln. Aircall omsatte 262 MSEK år 2005 och driver idag 33 butiker i citylägen i Sverige.

Företagets ägs av Bob Erixon, tidigare grundare och VD för GEAB, Torsten Holm, tidigare ekonomichef på GEAB och Peter Enström, tidigare VD för Curt Enströmgruppen, Abstractagruppen och TurnIT AB.

Ny VD har rekryterats, Fredrik Berglund, tidigare VD för Tele 2 i Sverige samt Tele 2 koncernens Nordenchef.

I syfte att expandera verksamheten har styrelsen fattat beslut om att genomföra en riktad emission om 21 MSEK. Stockholm Corporate Finance är rådgivare i denna transaktion.
Aircall AB

Peter Enström Styrelseordförande

För mer information kontakta; Peter Enström. Styrelseordförande, mobil 070 574 99 82
Gunnar Wedfelt, Senior Partner, mobil 0733 770 878 gunnar.wedfelt@stockholmcorp.se
Bo Hansson, CFO, tel 08 – 440 56 50 bo.hansson@stockholmcorp.se

Aircall är en snabbväxande detaljhandelskedja inom mobiltelefoni med 33 butiker i Sverige
www.aircall.se

Stockholm Corporate Finance erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till mindre och medelstora marknadsnoterade bolag. www.stockholmcorp.se

 

Ladda ner pdf