Sprint Bioscience
Sprint Bioscience fokuserar på att ta fram småmolekylära läkemedelskandidater som enskilt eller i kombination med andra läkemedel kan bekämpa cancer. Bolaget har etablerat en bred portfölj med prekliniska läkemedelsprojekt. Under loppet av fyra år har Bolaget utlicensierat tre läkemedelsprojekt till internationella läkemedelsföretag. År 2015 ingicks ett licensavtal med Bayer AG som avslutades 2016. Projektet PIP4K2 utlicensierades 2016 till Petra Pharma och NASH-projektet utlicensierades 2019 till LG Chem. Båda dessa projekt utvecklas enligt plan och kan potentiellt generera betydande intäkter till Sprint Bioscience. Vidare till erbjudandet

Respiratorius
Respiratorius utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera). Vidare till erbjudandet


Vill du ta del av våra pressmeddelanden?
Skriv upp dig för att få våra Pressmeddelanden

Se vår integritetspolicy för mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vill du ta del våra investeringserbjudanden
Ange dina uppgifter i formuläret nedan så kan vi komma att kontakta dig för en närmare dialog.

Jag är även intresserad av att ta del av erbjudanden ifrån Stockholm Corporate Finance
Intresseområden
ITRåvarorLife ScienceFastigheterAnnat