Postat

Annehem ansöker om notering på First North

Pressmeddelande 2007-03-05

 

Det Malmöbaserade fastighetsbolaget Annehem planerar att noteras på First North under andra kvartalet 2007. Annehem har valt Stockholm Corporate Finance som finansiell rådgivare. Bland bolagets nuvarande aktieägare finns bl a Rune Andersson, Mats Paulsson (Peab), Erik Selin och Östersjöstiftelsen. Styrelseordförande är Greg Dingizian, som var med och grundade Annehem i slutet av 2005.

 

”Vi är fokuserade på Öresundsregionen, som tack vare sitt geografiska läge och välutvecklade infrastruktur har klara strategiska fördelar på den nordiska marknaden”, förklarar Annehems VD Peter Strand.

 

”För att fortsätta kunna utvecklas och vara en dynamisk aktör behöver vi en närhet till kapitalmarknaden och på så sätt skapa strategiska möjligheter för framtida expansion.”

Som ett led i denna process har Annehem i dagarna förvärvat ytterligare fastigheter i Skåne för drygt 200 miljoner kronor. Annehems totala fastighetsportfölj, med tonvikt på bostäder, butiker och vårdfastigheter, har med dessa förvärv ett sammanlagt värde på cirka 1 miljard kronor.

Fastighetsbeståndet är beläget framförallt i Malmö, Lund och Landskrona. Dessutom äger Annehem utvecklingsprojekt i Malmö med ett totalt färdigställandevärde på drygt 5 miljarder kronor. Bland dessa projekt kan nämnas Västeuropas högsta bostadshus Malmö Tower i Hyllie och det unika livskvalitetsboendet Victoria Park i Limhamn.

”Vi har för avsikt att förvärva ytterligare förvaltningsfastigheter som kan generera kassaflöden till projektutvecklingsverksamheten och på så sätt diversifiera vår totala riskprofil”, säger Peter Strand.

För verksamhetsåret 2006 redovisade Annehem ett resultat före skatt på knappt 156 miljoner kronor, varav 137 miljoner kronor var värdeförändringar i fastigheterna. Hyresintäkterna i fastigheterna uppgick till drygt 19 miljoner kronor.

 

För mer information kontakta;

Peter Strand, VD Annehem Holding AB Tel: +46 40 16 77 75 Mobil: +46 705 88 16 61

peter.strand@annehem.se

 

2007-03-05_Annehem_ansöker_om_notering_på_First_North – Ladda ner pdf