Postat

Annehem listas på First North 11 maj

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2007 

Det Malmöbaserade fastighetsbolaget Annehem Fastigheter AB (publ) listas på First North den 11 maj 2007.

First Norths nordiska närvaro och koppling till OMX kan stärka Annehems synlighet bland både kunder och investerare, vilket även kommer att gagna såväl nuvarande som nya aktieägare.

I samband med listningen på First North har Stockholm Corporate Finance varit finansiell rådgivare till Annehem och kommer även att vara bolagets Certified Adviser.

”Listningen av Annehem på First North är ett viktigt steg för bolaget. Vi har på kort tid etablerat oss som en stark aktör på fastighetsmarknaden i Öresundsregionen. Med listningen på First North får vi lättare tillgång till ytterligare kapital för vår framtida expansion i en av de snabbast växande regionerna i Europa”, säger Annehems VD Peter Strand.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Strand, VD Annehem Fastigheter AB (publ) Tel: +46 40 16 77 75 Mobil: +46 705 88 16 61 peter.strand@annehem.se

Besök även vår hemsida www.annehem.se

Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, som är en av de mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Bland de pågående projekten märks livsstilsboendet Victoria Park och fastighetsprojektet på torget i Hyllie.Annehem bygger också upp en omfattande portfölj av förvaltningsfastigheter i Skåne, med tonvikt på bostäder, butiker och vårdfastigheter, till ett sammanlagt värde av för närvarande 916 miljoner kronor.

2007-05-08_Annehem_listas_på_First_North_11_maj – Ladda ner pdf