Postat

Annehems nyemission övertecknad

Pressmeddelande

Malmö den 12 december 2008

Annehems nyemssion övertecknad

 

  • 31 procent av de erbjudna aktierna tecknades med primär företrädesrätt
  • Emissionen övertecknades med totalt 21 procent

 

Intresset för Annehems nyemission med företrädesrätt har varit stort vilket har lett till att den har övertecknats med totalt 21 procent. Med primär företrädesrätt tecknades 31 procent av de erbjudna aktierna. Resterande aktier kommer att tilldelas med stöd av subsidär företrädesrätt.

 

Genom nyemssionen ökar antalet aktier från 1 700 000 aktier till 2 394 666 aktier, motsvarande ett aktiekapital om 11 973 330 kronor. Annehem tillförs genom emissionen cirka 130 mrk, varav Östersjöstiftelsen tecknar aktier för ca 60 mkr.

 

Emissionslikviden ska användas till att dels förvärva förvaltningsfastigheter som kan generera kassaflöden till projektutvecklingsverksamheten, dels vidareutveckla bolagets större projekt Victoria Park och Malmö Tower.

 

Catella Corporate Finance har agerat rådgivare i transaktionen. Catella Coporate Finance och Stockholm Corporate Finance har gemensamt bistått bolaget vid den subsidiära teckningen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Greg Dingizian, Styrelsens ordförande, tel 040- 16 77 73 alt. 0705- 78 54 40

Peter Strand, Verkställande direktör, tel 040 – 16 77 75 alt. 0705- 88 16 61

 

Annehem är ett utvecklingsbolag inriktad mot huvudsakligen bostads- och vårdfastigheter i Öresundsregionen. Bolagets två största projekt är Victoria Park, livskvalitetsboende för personer i ålder 55 – 75, och Malmö Tower, en ca 200 meter hög bostadsfastighet som kommer att vara belägen i den nya stadsdelen Hyllie i södra Malmö. Annehems nuvarande fastighetsbestånd består av 34 fastigheter i Öresundsregionen. Bolagets säte är i Malmö

2006-12-12 – Annehems nyemission övertecknad – Ladda ner pdf