Postat

Byte till marknadsplatsen First North och M/T Pakri Victory har levererats!

SRAB Shipping AB (publ)

NGM: SRAB B

PRESSMEDDELANDE Byte till marknadsplatsen First North och M/T Pakri Victory har levererats!

Från och med den 14 december 2006 kommer handel med SRABs B-aktier att ske på marknadsplatsen First North (www.omxgroup.com/firstnorth), som är knuten till den Nordiska Börsen OMX. Därmed blir sista dagen för handel av aktierna på NGM den 13 december 2006. Beslutet om byte av marknadsplats motiveras främst av att bolaget önskar få en större spridning av aktierna, och därmed är en lista knuten till de nordiska börserna ett lämpligt val för SRABs företagsinriktning. Handelspostens storlek har fastställts till 2000 st aktier och aktien kommer att handlas under kortnamnet SRAB B.

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) har utsetts till Certified Adviser på First North.

M/T Pakri Victory, som är SRABs första nybygge i en serie av kemikalietankers som tillverkas i Turkiet, levererades från varvet till SRAB den 9 december. Fartyget gick dagen efter på sitt 5-åriga time-charteravtal med Pakri Tankers Oü och lastar nu sin första last i Novorossiysk i Svarta Havet.

Stockholm den 12 december 2006. SRAB SHIPPING AB (publ) Styrelsen

SRAB Shipping AB (publ)

Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01 E-mail info@srab.se
2006-12-12_SRAB_till_First_North_MT_Pakri – Ladda ner pdf