Postat

Consilium fullföljer förvärv i Spanien och Kina

PRESSRELEASE

Consilium fullföljer transaktionerna avseende avtalade förvärv i Spanien och Kina. Verksamheterna integreras i Consiliums globala organisation och stärker ytterligare Consilums ställning med avseende på försäljning, service samt kundsupport, och förväntas bidra positivt till årets resultat. Förvärven finansieras i enlighet med tidigare pressmeddelande huvudsakligen genom betalning med egna aktier. En nyemission om 800.000 B-aktier genomförs därför, vilket motsvarar en utspädning om 6,8 % av kapitalet och 4,0 % av rösterna.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiella rådgivare till Consilium i samband med transaktionen. www.stockholmcorp.se

Stockholm 2009-03-17

Ove Hansson Verkställande direktör och CEO

För mer information eller eventuella frågor, vänligen kontakta:

Ove Hansson – telefon 08-563 05 300 – mobil0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Produkter och system marknadsförs huvudsakligen till varv, rederier, samt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 450 anställda och omsätter mer än 950 MSEK

2009-03-18-Consilium genomför riktad nyemission i samband med förvärv – Ladda ner pdf