Postat

Den första digitala låneförmedlaren Akredo har genomfört en nyemission för att accelerera expansionen i Polen

Akredo (www.akredo.pl) har utvecklat och lanserat en online-plattform för förmedling av privatlån på den polska lånemarknaden. Akredo är den första lånemäklaren i Polen som ingått samarbete med ett flertal av landets större banker, bl.a. Deutsche Bank, Bank Pocztowy (Postbanken) och Raiffeisen Polbank, för att förmedla lån via en digital marknadsplats.

Bolaget har under våren lanserat tjänsten och har nu genomfört en mindre ägarspridning till ett fåtal kvalificerade investerare om totalt 5,5 MSEK som ska användas för att öka marknadsföringen och kundtillströmningen.

Akredos affärsidé är att öka transparensen på den polska lånemarknaden genom att erbjuda privatkunder de mest förmånliga räntevillkoren och låta bankerna konkurrera om kunderna. Tjänsten är kostnadsfri för kunderna och genom en ansökan och enbart en kreditprövning får kunden flertalet attraktiva erbjudanden.

”Vi är den första onlineförmedlaren av privatlån i Polen som är en mycket stor och intressant marknad med ca 40 miljoner invånare, har en stor medelklass och stark BNP tillväxt. Akredo har erfaren lokal management med bakgrund från fysisk låneförmedling och den finansiella sektorn. Vi har på denna korta tid uppnått goda resultat och nyemissionen innebär att vi nu med full kraft kan öka våra marknadsföringsaktiviteter och därmed öka kundtillströmningen”, säger Alexander Widell, medgrundare Akredo.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare i samband med transaktionen. www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta;
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance AB, tel. 0705 74 99 82 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Alexander Widell, medgrundare Akredo, tel. 0704 91 76 18
alexander.widell@akredo.pl

Om Akredo
Akredo är den första förmedlaren av privatlån online i Polen via plattformen www.akredo.pl
Bolaget är grundat av svenska och polska entreprenörer och har lokal management med säte i Warszawa, Polen.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se