Postat

Detaljhandelsföretaget Micros nyemission fulltecknad – Mohammed Al Amoudi blir storägare i Micro

Micro Holding kommer genom nyemission att tillföras cirka 29,5 MSEK före emissionskostnader. Den nu genomförda sammanräkningen av nyemissionen visar att 22 061 572 nya aktier, motsvarande 29,9% av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. De 51 705 628 aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande 70,1% av det totala antalet erbjudna aktier, kommer att tilldelas de aktieägare som önskat teckna aktier utan stöd av teckningsrätter samt garanterna, i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Emissionen är därigenom fulltecknad.

Som en av garanterna blir Mohammed Al Amoudi ägare till motsvarande cirka 17% av bolagets totala antal aktier och därmed en av bolagets större ägare.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Micro Holding med 73 767 200 aktier och aktiekapitalet ökar med 7 376 720 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 16 597 619 SEK fördelat på 165 976 190 aktier. De nyemitterade aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas finnas tillgängliga för handel via First North från och med den 8 januari 2006.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i denna transaktion.

Helsingborg den 14 december 2006

Styrelsen för Micro Holding AB (publ)

 

Micro Holding – Ladda ner pdf