Postat

Diabetes Tools har genomfört en nyemission om 12 MSEK och breddat ägarstrukturen

 

 

 

Pressmeddelande 2010-06-29

Antalet människor med diabetes ökar kraftigt över hela världen och uppgår till cirka 285 miljoner. Globala kostnader relaterade till diabetes uppskattas i år till 376 miljarder USD.

Diabetes Tools produktportfölj består av programvaror som hjälper användaren att få bättre kunskap och insikt om sin sjukdom, behandlingsmetoders verkan samt vägledning i egenvården. Produkterna kommer att lanseras bl.a. via Internet för att möta den växande internationella efterfrågan av individualiserad egenvård men erbjuds även till läkare och övrig vårdpersonal för att utgöra verktyg i behandlingen.

En felaktig diabetesdiagnos 2001 hos grundaren Lars Liljeryd föranledde häpnadsväckande upptäckter och brister inom diabetesvården, vilket ledde till uppstarten av bolaget Diabetes Tools Sweden AB.

”Jag är mycket glad över det stora intresset som visats för Diabetes Tools och de investerare som delar min vision om att ta fram effektiva produkter för att försöka bromsa den epidemiska utbredningen av diabetes. Jag vill tacka för förtroendet och önska de nya ägarna välkomna till bolaget”, säger grundaren Lars Liljeryd.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiella rådgivare till Diabetes Tools. För mer information kontakta;

Lars Liljeryd Grundare Tel; 08-654 02 20, mobil 0707 331 102 Email; ll@diabetestools.se

Gunnar Wedfelt Senior Partner Stockholm Corporate Finance Tel; 08-440 56 51, mobil 0733 770 878 Email; gunnar.wedfelt@stockholmcorp.se

Diabetes Tools Sweden AB utvecklar innovativa produkter i from av avancerade algoritmer och vetenskapligt pedagogiska programvaror. Syftet är att erbjuda förbättrade möjligheter till diagnos, kontroll och behandling av diabetesrelaterade sjukdomar och därigenom generera intäkter från försäljning och licensiering. www.diabetestools.se
Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner.
www.stockholmcorp.se

2010-06-29-Diabetes_Tools_pressmeddelande_29_juni – Ladda ner pdf