Postat

Doxas företrädesemission om 90 MSEK framgångsrikt avslutad

Pressmeddelande den 12 augusti 2011

Doxas nyemission på totalt 90 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare är nu avslutad. Nyemissionen blev fulltecknad.

Totalt tecknades 80 procent av aktierna med stöd av teckningsrätter. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skedde med 2 procent av aktierna. Garanterna tecknade 18 procent av emissionen.

”Genom den framgångsrika företrädesemissionen har vi erhållit finansiella resurser för att lansera vår första produkt Ceramir Crown & Bridge på den nordamerikanska och den europeiska marknaden samt fortsätta utvecklingen av nya dentalprodukter”, säger VD Fredrik Alpsten.

Efter emissionen är de större ägarna i Doxa SLS Invest AB 72,5 %, Länsförsäkringar Bergsslagen 2,2 %, Omega Fund 1,7 % samt Maxus AB 1,3 %. Totalt fick Doxa 115 nya aktieägare i samband med emissionen och har nu cirka 1 400 aktieägare.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier och röster i bolaget med 36 155 328 till 72 310 656. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 36 155 328 kronor. Nyemissionen tillför Doxa netto, efter kvittning av lån, cirka 53 miljoner kronor före emissionskostnader.

BTA (Betald Tecknad Aktie) beräknas omvandlas till aktie den 26 augusti 2011.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i samband med emissionen (www.stockholmcorp.se).

För vidare information kontakta:

Fredrik Alpsten, VD för Doxa AB: 018‐478 20 60 eller mobil 070‐667 31 06.

Om Doxa
Doxa, världsledande inom bioaktiva keramer, är ett svenskt dentalbolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer biokeramiska dentalprodukter. Ceramir Crown & Bridge, som är ett dentalcement avsett för konventionell protetik, är bolagets första produkt. Den marknadsförs och säljs globalt (exkluderat Sverige) av Henry Schein Inc., världens största distributör av dentalprodukter. I Sverige säljs produkten av AB Nordenta, en av Sveriges ledande dentala distributörer. Doxas största aktieägare är majoritetsägaren SLS Invest AB. Det finns ytterligare cirka 1 400 aktieägare. För mer information se: www.doxa.se och www.ceramir.se

 

2011-08-12-Doxas företrädesemission om 90 MSEK framgångsrikt avslutad – Ladda ner pdf