Postat

Drillcon förvärvar finska Suomen Malmi

Pressinformation Tisdagen den 13 februari 2007

 

Drillcon AB (publ), förvärvar det finska företaget Suomen Malmi Oy. Affären fördubblar Drillcons omsättning och därmed blir Drillcon Europas ledande bolag inom borrning för gruv- och anläggningsindustrin.

Detta är en strategiskt viktig strukturaffär som möjliggör högre tillväxttakt, tillför ytterligare kompetens samt ger en bredare plattform att arbeta ifrån. Företagens verksamheter kompletterar varandra bra, vilket kommer att skapa positiva synergieffekter och ytterligare värde för våra aktieägare , säger Drillcons VD Mikael Berglund.

Suomen Malmi Oy är ett ledande borrnings- och geologiundersökningsbolag med 125 Mkr i omsättning och 13,9 Mkr i resultat före avskrivningar under 2006.

Samgåendet mellan Drillcon och Suomen Malmi skapar en konkurrenskraftigare koncern, med ett bredare produkterbjudande samt en bra plattform för tillväxt internationellt , säger Suomen Malmis ägare, VD Pekka Mikkola.

Drillcons förvärv av bolaget förväntas få en positiv påverkan på Drillcons vinst per aktie med början innevarande år.

Förvärvet möjliggör såväl geografisk spridning som större kritisk massa och stärker företagets marknadsposition. Bolagen kompletterar varandra väl genom en breddning av tjänsteerbjudandet till slutkund samt stärkt närvaro i flera viktiga regioner med god tillväxt.

I förvärvsavtal med ägaren för Suomen Malmi Oy, Pekka Mikkola, uppgår köpeskillingen till cirka 80 Mkr exkl. en nettoskuld om cirka 5 Mkr. Relationen bolagsvärde (EV) och rörelseresultat före avskrivningar, EV/EBITDA, uppgår till cirka 6x före samordningsvinster. I syfte att finansiera förvärvet av Suomen Malmi Oy avser styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en riktad emission. Drillcon AB (publ) har anlitat Stockholm Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.

Kontakt

Peter Zeidler, Styrelseordförande, telefon 0240-66 10 15, 070-697 29 20 Mikael Berglund, Verkställande direktör, 0587-828 24 För mer information om Drillcon AB (publ) besök www.drillcon.se

Om Drillcon AB (publ)

Drillcon AB (publ) utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och Iberiska halvön som huvudmarknader. Största delen av volymen borrning utförs till gruvindustrin. Bland kunderna finns LKAB, Boliden och Lundin Mining. Drillcon omsatte 132 Mkr under 2006 samt har i dagsläget 110 st. anställda. Drillcon listades på First North i augusti 2006.

Finansiell information år 2006, mkr

Drillcon Omsättning 132,1

Resultat före avskrivningar 18,01 1Avser EBITDA exkl. kostnader i samband med noteringen av aktien på First North.

 

Om Suomen Malmi Oy

Suomen Malmi Oy, som grundades år 1935 är en av de ledande entreprenörerna i Norden inom geologiska, geofysiska och bergmekaniska undersökningar samt kärnborrning. Huvudmarknaden är inom prospektering av mineralreserver i gruvindustrin samt vid anläggningsarbeten. Bland kunderna finns Anglo American, Agnico Eagle, Helsingfors stad, Inmet Mining, Posiva och SKB. En tredjedel av försäljningen kommer från länder utanför Finland. Bolaget har utfört arbete i 36 länder på alla kontinenter utom Antarktis. Bolaget omsatte 125 Mkr under 2006 samt har i dagsläget 150 anställda.

Pekka Mikkola, Verkställande direktör, telefon +358 9 8524 0111 För mer information om Suomen Malmi Oy besök www.smoy.fi

 

Finansiell rådgivare

Drillcon AB (publ) har anlitat Stockholm Corporate Finance AB som finansiell rådgivare. Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning främst till marknadsnoterade Small Cap bolag och dess ägare. Investeringserbjudandena riktar sig till institutioner, kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner.

Gunnar Wedfelt, Senior Partner, telefon 08-440 56 51 Johan Hallberg, Vice President, telefon 08-440 56 56 För mer information om Stockholm Corporate Finance besök www.stockholmcorp.se

 

2007-02-13_Drillcon_förvärvar_finska Suomen_Malmi – Ladda ner pdf