Postat

Ellens nyemission kraftigt övertecknad

Ellen AB (publ), listat på First North, har nyligen genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Intresset för emissionen har varit stort och emissionen blev kraftigt övertecknad, varför emissionsgarantierna inte behövde tas i anspråk. Genom emissionen tillförs Ellen 23,6 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1 430 753,60 SEK genom emission av 14 307 536 aktier. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet i Ellen till 5 007 637,60 SEK fördelat på 50 076 376 aktier.

Tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer ske i enlighet med de fördelningsprinciper som har redogjorts för i Ellens prospekt, utgivet i januari 2010. Avräkningsnotor beräknas skickas ut nästa vecka. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning.
Stockholm Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare till Ellen i samband med nyemissionen. www.stockholmcorp.se

För ytterligare information: Monica Wallter, VD, Ellen AB, tel. 08-412 10 00, mw@ellenab.com www.ellenab.com
Ellen AB är listat på First North med kortnamn ELN. Thenberg & Kinde Fondkommission AB agerar som bolagets Certified Advisers.

Om Ellen AB
En bra mjölksyrabakterieflora minskar risken för underlivsinfektioner. En försvagad mjölksyrabakterieflora orsakar bakteriell obalans och risken för infektioner ökar. I stort sett alla kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet. Bioteknikföretaget Ellen AB erbjuder patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors underlivshälsa. Tampongen ellen® innehåller LN® (Lacto Naturel), en substans som består av humana probiotiska mjölksyrabakterier. Dessa utgör en naturlig del av friska kvinnors underlivsflora. År 2002 lanserade Ellen, som första företag i världen, tamponger med mjölksyrabakterier i Norden. Nu pågår en internationell lansering och utveckling av nya produkter baserade på samma teknologi.
www.ellenab.com

2010-02-09-Ellens nyemission övertecknad – Ladda ner pdf