Postat

Ellens nyemission övertecknad

Danderyd den 27 april 2009

Ellen AB (publ), listat på First North, har nyligen genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Intresset för emissionen har varit stort och emissionen blev övertecknad. Genom emissionen tillförs Ellen 10,7 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 975 513,80 SEK genom emission av 9 755 138 aktier. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet i Ellen till 3 576 884,00 SEK fördelat på 35 768 840 aktier.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter beräknas ske genom utskick av avräkningsnotor i slutet av denna vecka.

– Vi är mycket glada över det stora intresset för vår nyemission, det känns som ett styrkebesked, inte minst i rådande finansiella klimat. Det visar att våra aktieägare har förtroende för bolagets strategi och framtida utveckling. Kapitaltillskottet ger oss finansiella muskler att fortsätta den pågående marknadsexpansionen, säger Monica Wallter, VD för Ellen AB.

Stockholm Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare till Ellen i samband med nyemissionen.

För ytterligare information:

Monica Wallter, VD, Ellen, tel. 08-412 10 00

Ellen AB är listat på First North med kortnamn ELN. Thenberg & Kinde Fondkommission AB agerar som bolagets Certified Advisers.

Om Ellen AB

Bioteknikföretaget Ellen AB erbjuder patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors vaginala hälsa. I stort sett alla kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet. Bakteriell obalans orsakas av en försvagad mjölsyrabakterieflora. ELLEN® innehåller LN® (Lacto Naturel), som består av humana mjölksyrabakterier. Dessa utgör en naturlig del av friska kvinnors försvar mot infektioner. År 2003 lanserade Ellen, som första företag i världen, tamponger med mjölksyrabakterier i Norden. Nu pågår en internationell lansering och utveckling av nya produkter baserade på samma teknologi. www.ellenab.com

 

2009-04-27-Ellens nyemission övertecknad – Ladda ner pdf