Postat

Flaggningsmeddelande AB Landå köper 10% i Drillcon av huvudägarna

Pressinformation Fredagen den 6 juli 2007

Huvudägarna i Drillcon AB (publ) (Peter Zeidler, Bertil Sundberg och VD Mikael Berglund) har sålt totalt 5 700 000 aktier i Drillcon. Av dessa har AB Landå, ett av Maths O. Sundqvist helägt bolag, förvärvat 4 400 000 aktier motsvarande drygt 10% av totala antalet aktier och blir därmed en av de större ägarna i bolaget. Övriga aktier har köpts av andra institutionella aktörer.

”Drillcon är inne i ett spännande skede i en bransch som växer. Vi tror att bolaget är mycket väl positionerat, såväl i Norden som internationellt, för att ta vara på de möjligheter som nu visar sig inom exploatering av mineraler och metaller. Landå avser att vara en långsiktig ägare i Drillcon”, säger bolagets ägare Maths O. Sundqvist.

”Intresset för Drillcon var mycket stort i den riktade emission som genomfördes i våras i samband med förvärvet av finska Smoy. Vi har därför i detta skede och efter samråd med Stockholm Corporate Finance sålt en mindre del av vårt innehav för att öka ägandet av institutionell karaktär i bolaget. Vi avser att fortsätta vara långsiktiga huvudägare i Drillcon”, säger Drillcons huvudägare, ordförande Peter Zeidler.

Genom försäljningen minskar Peter Zeidlers innehav, privat och via bolag, från 11 820 470 till 8 320 470 aktier (19,0% av aktier och röster i Drillcon). Bertil Sundbergs innehav minskar från 5 914 000 till 4 314 000 aktier (9,8%). Mikael Berglunds innehav minskar från 4 959 000 till 4 359 000 aktier (9,9%).

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i denna affär. Drillcon AB (publ)

Peter Zeidler Styrelseordförande

Kontakt

Peter Zeidler, Styrelseordförande, 070-697 29 20 zeidler@algonet.se

Drillcon AB (publ) utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och Iberiska halvön som huvudmarknader. Största delen av volymen borrning utförs till gruvindustrin. Bland kunderna finns LKAB, Boliden och Lundin Mining. Drillcon och det under våren förvärvade finska Smoy omsatte tillsammans ca 260 Mkr under 2006 och har ca 250 anställda. Drillcon listades på First North i augusti 2006. www.drillcon.se
Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning främst till marknadsnoterade Small Cap bolag och dess ägare. Investeringserbjudandena riktar sig till institutioner, kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

2007-07-06-AB-Landa-koper-10-i-drillcon – Ladda ner pdf