Postat

Foodtech-bolaget Alvestaglass, under namnändring till LOHILO foods, har genomfört en riktad nyemission om 10 MSEK och tar sikte på en notering under 2020.

Alvestaglass AB har genomfört en riktad emission om 10 MSEK till strategiska och kvalificerade investerare. Kapitalet kommer att användas till att expandera bolaget som marknadsledare när det gäller att utveckla attraktiva och innovativa livsmedelsprodukter i Sverige och internationellt.

Genom kapitalanskaffningen har Bolaget tillförts ett tiotal nya ägare. Bolagets stabila ägarbas skapar goda förutsättningar för en lyckad notering av Bolagets aktie under 2020.

Vi är väldigt stolta och glada över det stora investerarintresset i samband med den genomförda nyemissionen. Det känns särskilt roligt att vi har utökat ägarkretsen med ett flertal professionella investerare. Nu fortsätter vi att växa och tar samtidigt sikte på en notering så att ännu fler får möjlighet att följa med på vår resa framåt”, säger VD Richard Hertvig i en kommentar.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen. www.stockholmcorp.se

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 -440 56 40, otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Richard Hertvig, VD Alvestaglass tel 070-886 94 44, richard@alvestaglass.se

Om Alvestaglass under namnändring till LOHILO foods
Alvestaglass AB som grundades 2008 och är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har Bolaget etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl a LOHILO, NICK’s och Järnaglass. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö med försäljningskontor i Stockholm. Med målet att bli ett ledande foodtech-bolag planerar Alvestaglass att byta namn till LOHILO Foods. . Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö med försäljningskontor i Stockholm. Nettoomsättningen uppgick under 2018 till 120,5 MSEK

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se