Postat

Fortnox International genomför nyemission

 

 

 

 

Pressmeddelande 3 juni 2011

Med stöd av bemyndigande lämnat av bolagsstämma den 18 april 2011 har styrelsen i Fortnox International AB (publ) idag beslutat att genomföra en nyemission om högst 28,7 MSEK riktad till aktieägarna i Fortnox AB. Nyemissionen omfattar högst 28 663 175 aktier.

Motivet till nyemissionen är huvudsakligen finansieringen av etableringen i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Två (2) befintliga aktier i Fortnox AB berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Fortnox International AB. Teckningskursen är 1,00 SEK.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen är den 10 juni 2011 och teckningstiden löper mellan den 15 juni och den 1 juli 2011. Sista dag för handel i Fortnox AB aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 7 juni, första dag för handel exklusive rätt att delta är den 8 juni.

Emissionsprospektet kommer att göras tillgängligt för nedladdning från www.fortnoxinternational.com och www.stockholmcorp.se samt distribueras till direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt kan ske på särskild anmälningssedel som kan laddas ner från Fortnox International hemsida www.fortnoxinternational.com eller från Stockholm Corporate Finance hemsida www.stockholmcorp.se.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Fortnox International i samband med företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD för Fortnox International AB (publ) Tel: 0708-37 32 55 jan.almeby@fortnoxinternational.se

Om Fortnox International
Fortnox International AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och e-handel som nås via internet. Fortnox International bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och Scandinavian PC Systems (nuvarande Visma).
Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning och M&A till företrädesvis marknadsnoterade bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

 

2011-06-07-Fortnox International genomför nyemission – Ladda ner pdf