Postat

Glycorex genomför en riktad nyemission

Glycorex Transplantation AB (publ) styrelse har idag fattat beslut att genomföra en riktad nyemission om 1 500 000 B-aktier. Aktierna har placerats till en sluten begränsad krets investerare till en kurs om 10,0 kr per aktie och tillför bolaget totalt 15,0 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

Efter den nu genomförda nyemissionen kommer antalet aktier uppgå till 51 314 678. Efter emissionen motsvarar de nya aktierna 2,9 procent av kapitalet och 1,9 procent av rösterna i Glycorex. Glycorex styrelse har fattat beslutet om nyemissionen med stöd av det bemyndigande som erhölls på bolagsstämman den 25 maj 2005.

Syftet med den riktade nyemissionen är att snabbt erhålla finansiella resurser så att en fortsatt internationell marknadssatsning kan genomföras för att möta kundernas efterfrågan.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiella rådgivare till Glycorex i samband med nyemissionen.

 

För mer information kontakta;

VD Dr Kurt Nilsson, Glycorex Transplantation AB (publ), tel 046-286 52 30

 

Glycorex Transplantation AB är ett medicintekniskt bolag inom organtransplantation som utvecklat och marknadsför produkten Glyoscorb-ABO® som möjliggör transplantation över blodgruppsgränserna. Glycorex har påbörjat lanseringen i Europa. Glycorex är noterat på NGM Equity. www.glycorex.se

Stockholm Corporate Finance erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till mindre och medelstora marknadsnoterade bolag. www.stockholmcorp.se