Postat

Handel med Seanets aktier inleds på First North

 

 

 

Pressmeddelande Stockholm 21 juni 2007

SeaNet, SeaNet Maritime Communications AB (publ), som nyligen genomförde en kraftigt övertecknad nyemission, listas på First North med första handelsdag den 28 juni under kortnamnet SEAN.

Den nyligen avslutade nyemissionen om 3 000 000 aktier á 6,25 SEK tillförde SeaNet 18,75 MSEK före emissionskostnader. Totalt har SeaNet fått 500 nya aktieägare, både institutioner och privatpersoner.

SeaNet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Parallellt utvecklar SeaNet en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner med hög teknikhöjd. SeaNet har det senaste året tecknat kontrakt med ett antal rederier för installation och driftssättning av mobiltelefoni.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till SeaNet i samband med nyemissionen och kommer även att vara bolagets Certified Adviser på First North.

– Jag är tillfreds med att nu listas på First North och ha avslutat nyemissionen. Vi intensifierar nu vårt arbete för fortsatt tillväxt, säger Mikael Reichel, VD för SeaNet.

För ytterligare information:

Mikael Reichel, VD, SeaNet, tel. 08-54131500, alt. mobil. 0708-541792 Besök även www.seanet.se

SeaNet är en global telekomoperatör till havs. SeaNet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Parallellt utvecklar SeaNet en ny generation av stabiliserande VSAT-antenner med hög teknikhöjd. Certified Adviser för SeaNet på First North är Stockholm Corporate Finance.
Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade småbolag med ett marknadsvärde upp till 150 Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se.

2007-06-21-Handel-med-Seanets-aktier-inleds-pa-FN – Ladda ner pdf