Postat

HealthTech-bolaget Dynamic Code har genomfört en riktad nyemission om totalt 60 MSEK

Dynamic Code AB har genomfört en riktad nyemission om totalt 60 MSEK. Kapitalet kommer i första hand att användas till fortsatt satsning på marknad och försäljning samt till att utöka produktportföljen genom utveckling av fler hälso- och diagnostest.

Dynamic Code omsätter den senaste DNA-forskningen till produkter som effektiviserar vårdkedjan och tar hälsa, diagnos och behandling närmare konsumenten. Exempel är självtester för en rad olika sjukdomar såsom infektioner, könssjukdomar, intoleranser samt tester för kost och livsstil. Konsumentens testsvar knyts säkert ihop med vårdgivare, apotek och efterbehandling via en helägd teknisk plattform. Resultatet är att patienten får svar snabbare, säkrare och enklare och att vårdgivare kan ställa diagnos utan att patienten behöver lämna hemmet. Dynamic Code är unika i att äga hela kedjan, från tester till teknik, analys och logistik och det lägger grunden för en skalbar affärsmodell.

Bolagets försäljning utvecklades positivt under 2019, i synnerhet under andra halvåret då tillväxten uppgick till 112 procent. Majoriteten av tillväxten kom från B2B-försäljning, framförallt till vårdgivare som för helåret ökade med 737 procent samt via apotek och andra återförsäljare som ökade med 60 procent.

Dynamic Code har integrationer med nästan alla digitala vårdaktörer på den svenska marknaden. Samarbeten har inletts med vårdgivare i Danmark och Norge och nu står Tyskland på tur.

-Vi är väldigt stolta och glada över det stora investerarintresset i samband med den genomförda nyemissionen. Jag är övertygad om fortsatt bra tillväxt och framgångar inom nya marknadssegment, inte minst internationellt. Marknaden för e-hälsa växer kraftigt och Dynamic Code är unikt positionerade för tillväxt, säger VD Anne Kihlgren.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance var finansiell rådgivare i samband med transaktionen och Pepins Group var Selling Agent.

För mer information, kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
08 440 56 40
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Anne Kihlgren, VD Dynamic Code
013 465 53 21
anne.kihlgren@dynamiccode.se

Julia Reuszner, VD Pepins Group
073 986 56 64
julia@pepins.com

Om Dynamic Code
Dynamic Code erbjuder smarta diagnos- och hälsotestlösningar, ofta baserade på DNA-teknik, både till vården och direkt till konsument. Våra test beställs enkelt online och kan utföras vart du än befinner dig. Testen analyseras i vårt labb och provsvaren hämtas via en kod på webben inom några dagar, säkert och helt anonymt. Vi erbjuder dessutom efterföljande vård och behandling via digitala vårdgivare. Smidigare än så blir det inte. Vi har idag tester inom könssjukdomar, kvinnohälsa, livsstil, hud och naglar samt maghälsa. Vi erbjuder också faderskapstest för kommuner och migrationsverk, t ex UDI i Norge

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se