Historik

Gunnar Wedfelt och Harry Nudel var i början av 1980-talet arbetskollegor på det ursprungliga Stockholm Fondkommission AB, som var en av åttiotalets mest framgångsrika fondkommissionärer.

Efter att ha samlat på sig lång och bred erfarenhet från svensk kapitalmarknad möttes de igen med en idé om att skapa något nytt. I början av 2005 förvärvades således delar ur Stockholm Fondkommissions corporate finance-verksamhet för att lägga grunden till det nya bolaget Stockholm Corporate Finance.