Postat

ImagineCare växlar upp – genomför riktad nyemission om 30,5 MSEK

ImagineCare är marknadsledande inom egenmonitorering, en snabbt växande digital tjänst som proaktivt mäter en patients hälsovärden i det egna hemmet. Under 2021 har flera nya samarbeten inletts samtidigt som två viktiga kunder, regionerna Östergötland och Jämtland Härjedalen, har ökat takten i uppskalningen av patienter med kroniska sjukdomar på plattformen. 
Efter nyemissionen tillförs bolaget 30,5 MSEK, före emissionskostnader, för fortsatt tillväxt.

– I spåren av pandemin står det klart att vården har ett enormt behov av digitala tjänster för att minska vårdköer och säkra patienthälsan. Egenmonitorering står högt upp på regionernas agendor och redan nästa år väntar vi oss en stor ökning av det faktiska antalet patienter och vårdgivare på vår plattform. Vi gläds åt att våra investerare ser samma potential på denna tillväxtmarknad som vi gör och ser fram emot att växla upp verksamheten ordentligt under nästa år, säger Annette Brodin Rampe, ImagineCares VD.

ImagineCare, som redan har avtal med två svenska regioner och ett flertal privata vårdgivare, håller nu på att bygga ut plattformen för att kunna öppna upp mot fler målgrupper, bland annat företag och privatpersoner. Redan idag har ImagineCare gjort det möjligt att arbeta med proaktiv hälsomonitorering för företag, där modeföretaget Björn Borg tillhör de första användarna av lösningen i ett samarbete med Hedda Care.

– Vår plattform är helt anpassningsbar och passar lika bra för kroniskt sjuka patienter inom primärvården som för proaktiv företagshälsovård och i framtiden även privatpersoner. Genom att arbeta mot fler målgrupper kan vi förbättra livskvaliteten för fler och hjälpa till att minska vårdköerna. De nya investeringarna gör att vi kan utforska dessa nya områden i ännu snabbare takt, fortsätter Brodin Rampe.

Nyemissionen omfattar totalt 117 756 aktier med en teckningskurs om 259 SEK per aktie.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance var finansiell rådgivare, DLA Piper var juridisk rådgivare och Aqurat Fondkommission emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel 08 440 56 40  
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Annette Brodin Rampe, VD ImagineCare
Tel 073 852 42 31
Annette.BrodinRampe@imaginecare.com

Om ImagineCare
ImagineCare erbjuder en marknadsledande plattform för digital hälsomonitorering av patienter, så kallad egenmonitorering. Den datadrivna plattformen skapar förutsättningar för hälsofrämjande och förebyggande egenvård och hjälper patienter med långvariga hälsoutmaningar till ett bättre liv. Med hjälp av ImagineCare kan patienter få ökad kontroll över den egna hälsan och vårdpersonal kan få mer tid över till det som betyder mest – patienterna. Läs mer om oss och vår plattform på imaginecare.se.

Om Stockholm Corporate Finance 
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se