Postat

Inbjudan Stockholm Corporate Finance Life Science & Healthcare Seminar

Stockholm Corporate Finance arrangerar Life Science/Healthcare Seminar för åttonde året i samarbete med Finanicalhearings och SwedenBio.

Datum:                          Torsdagen den 10 mars 2016
Tid:                                 07.45 – 17.30
Plats:                             Operaterrassen, Stockholm
Moderator:                    Lars Frick, ekonomijournalist Placera/Börsveckan
Key Note Speaker:       Staffan Lindstrand, Partner,  HealthCap

07:45    Kaffe/Fralla
08:00    Bactiguard VD Christian Kinch
08:30    MedCap VD Karl Tobieson
09:00    Moberg Pharma FoU Chef Kjell Rensfeldt
09:30    Boule Diagnostics VD Ernst Westman
10:00    Kaffe
10:15    Oasmia VD Mikael Asp
10:45    Medivir VD Niclas Prager
11:15    Orexo VD Nikolaj Sørensen
11:45    Karolinska Development VD Jim Van heusden
12:15    Lunch
12.45    WntResearch VD Henrik Lawaetz
13:15    Neurovive Tf VD Jan Nilsson
13:45    Midsona CFO Lennart Svensson
14:15    CellaVision VD Zlatko Rihter
14:45    Kaffe
15:00    Hansa Medical CDD Emanuel Björne
15:30    GHP Specialty Care VD Daniel Öhman
16:00    InDex Pharmaceuticals VD Peter Zerhouni
16:30    Aptahem VD Mikael Lindstam
17:00    Key Note Speaker, HealthCap Partner, Staffan Lindstrand

Om du vill anmäla dig som åhörare till kapitalmarknadsdagen så använd denna länk https://www.lyyti.fi/group/Stockholm_Corporate_Finance_Life_ScienceHealthcaredag_2016_7517

För mer information kontakta; Peter Enström, VD, tel 08-440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se