Postat

Inbjudan Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcaredag

Stockholm Corporate Finance arrangerar Life Science/Healthcare-dagen för åttonde året i samarbete med Finanicalhearings och SwedenBio.

Datum:                          torsdagen den 10 mars 2016
Tid:                                  07.45 – 17.30
Plats:                              Operaterrassen, Stockholm
Moderator:                 Lars Frick, ekonomijournalist Placera/Börsveckan
Key Note Speaker:   Staffan Lindstrand, Partner,  HealthCap

07:45 Kaffe/Fralla
08:00 Bactiguard VD Christian Kinch
08:30 MedCap VD Karl Tobieson
09:00 Moberg Pharma FoU Chef Kjell Rensfeldt
09:30 Boule Diagnostics VD Ernst Westman
10:00 Kaffe
10:15 Oasmia VD Julian Aleksov
10:45 Medivir VD Niclas Prager
11:15 Orexo CEO Nikolaj Sørensen
11:45 Karolinska Development CFO Christian Tange
12:15 Lunch
12.45 WntResearch VD Henrik Lawaetz
13:15 Neurovive tf VD Jan Nilsson
13:45 Midsona CFO Lennart Svensson
14:15 CellaVision VD Zlatko Rihter
14:45 Kaffe
15:00 Hansa Medical CDD Emanuel Björne
15:30 Global Health Partner VD Daniel Öhman
16:00
16:30 Aptahem VD Mikael Lindstam
17:00 Key Note Speaker, HealthCap Staffan Lindstrand

Om du vill anmäla dig som åhörare till kapitalmarknadsdagen så använd denna länk https://www.lyyti.fi/group/Stockholm_Corporate_Finance_Life_ScienceHealthcaredag_2016_7517

För mer information kontakta; Peter Enström, VD, tel 08-440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se