Postat

INBJUDAN: Teckning av aktier i Briox AB

Erbjudande i sammandrag

För ytterligare information om erbjudandet klicka HÄR.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 10 februari 2016 är aktieägare i Briox äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. Fyra (4) per avstämningsdagen innehavda aktier i Briox, berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier till kursen 5 öre per aktie.

Teckningsrätter

Aktieägare i Briox erhåller för varje (1) innehavd aktie tre (3) teckningsrätter. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen är 5 öre per aktie.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter är den 10 februari 2016. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 8 februari 2016. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 9 februari 2016.

Teckningstid

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 15 februari 2016 till och med den 29 februari 2016.

Observera att sista dag för anmälan via bank och/eller förvaltare kan vara ett datum tidigare än sista teckningsdag för emissionen.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic MTF under perioden 15 februari till 25 februari 2016.

För att förhindra förlust av värdet av teckningsrätterna måste dessa antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 29 februari 2016 eller säljas senast 25 februari 2016.

Handel med BTA

Handel med BTA kommer att ske på NGM Nordic MTF från och med 15 februari 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Information om aktien

Handelsplats: NGM Nordic MTF
ISIN-kod: SE0003815786
Kortnamn: BRIX MTF
Aktien är denominerad i: Svenska kronor

Viktiga datum

Avstämningsdag: 10 feb 2016
Teckningstid: 15 feb – 29 feb 2016
Handel med TR: 15 feb – 25 feb 2016
Handel med BTA: fr.om 15 februari 2016

För ytterligare information samt ladda hem informationsmemorandum, informationsbroschyr samt anmälningssedel klicka HÄR.