Postat

Uppdaterad Inbjudan till Stockholm Corporate Finance Fastighetsdag 2015

Stockholm Corporate Finance Fastighetsdag arrangeras i samarbete med Financial Hearings onsdagen den 2 september 2015.

Följande fastighetsbolag, med ett sammanlagt marknadsvärde om cirka SEK 40 miljarder,  kommer att presentera sin verksamhet; A Group of Retail Assets,  Amasten Holding, Catena Fastigheter,  Concent Holding, Corem Property Group, Fastator, FastPartner,  Högkullen, K2A, Klövern,  Kungsleden, Prime Living, Stendörren Fastigheter, Tobin Properties, Victoria Park.

Dagen avslutas med en paneldebatt med välkända branschföreträdare – ”Fastigheter, ständig överavkastning”

Datum:         2 september 2015
Tid:               07.45 – 17.30
Plats:            Operaterrassen, Stockholm
Moderator;  Dag Klerfelt, fristående rådgivare

Om du vill anmäla dig till kapitalmarknadsdagen så skicka email till hearings@financialhearings.com.

För mer information om Stockholm Corporate Finance och genomförda transaktioner se www.stockholmcorp.se

Välkommen !

Peter Enström
Verkställande Direktör
Tel 08-440 56 47
peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se