Postat

Inbjudan till Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare dag 2013

Stockholm Corporate Finance årliga Life Science/Healthcare-dag arrangeras i samarbete med Financial Hearings onsdagen den 13 mars 2013.

Följande bolag, motsvarande ett totalt marknadsvärde om cirka 7,2 Mdr, kommer att presentera sin verksamhet; Boule Diagnostics, Ellen, Global Health Partner, Isconova, Karo Bio, Karolinska Development, MedCap, Midsona, Medivir, Moberg Derma, Oasmia Pharmaceutical, Orexo, PledPharma och Vitrolife.

Moderator under dagen är Pontus Herin, ekonomijournalist.

Datum: Onsdag den 13 mars 2013
Tid: 08.00 – 17.00
Plats: Operaterrassen, Stockholm

Om du vill anmäla dig som åhörare till kapitalmarknadsdagen så skicka email till hearings@financialhearings.com.

För mer information om Stockholm Corporate Finance och genomförda transaktioner se www.stockholmcorp.se

 

Välkommen!

 

Peter Enström
Verkställande Direktör
Tel 08-440 56 47
peter.enstrom@stockholmcorp.se

 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 35 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se