Postat

Inbjudan till Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare dag 2016

Stockholm Corporate Finance årliga Life Science/Healthcare-dag arrangeras i samarbete med Financial Hearings och SwedenBio.

Datum:           Torsdag den 10 mars 2016
Tid:                  08.00 – 17.00
Plats:              Operarakällaren, Rotundan, Stockholm
Moderator:     Lars Frick, ekonomijournalist Placera/Börsveckan

Följande bolag, motsvarande ett totalt marknadsvärde om cirka SEK 13 MDR kommer att presentera sin verksamhet;  Allenex, Aptahem,  Bactiguard,  Boule Diagnostic, Cellavision, Global Health Partner, Hansa Medical, Karolinska Development, Medcap, Medivir, Midsona, Nanexa, Neurovive, Oasmia, Orexo och Pledpharma.

Om du vill anmäla dig som åhörare till kapitalmarknadsdagen så använd denna länk https://www.lyyti.fi/group/Stockholm_Corporate_Finance_Life_ScienceHealthcaredag_2016_7517

För mer information om Stockholm Corporate Finance och genomförda transaktioner klicka på länken www.stockholmcorp.se

Välkommen!

Peter Enström
Verkställande Direktör
Tel 08-440 56 47
peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se