Internship inom Corporate Finance under hösten 2020

Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad finansiell rådgivning, kapitalanskaffning som IPO, företrädesemissioner, riktade emissioner och private placements, samt fusioner och förvärv (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade företag, onoterade företag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner.

Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.

En majoritet av våra medarbetare har haft ledande positioner inom kapitalmarknaden eller i börsnoterade bolag, vilket ökar förståelsen för våra klienters behov. Vi är branschoberoende och har sedan 2005 framgångsrikt genomfört cirka 200 transaktioner.

Vi arbetar med korta och snabba beslutsvägar, i team med självständiga ansvarsområden.

Stockholm Corporate Finance är ett helägt dotterbolag till Stockholm Financial Management Holding som också är huvudägare i Stockholm Real Estate som arbetar med fastighetsförvaltning och ‑utveckling till professionella investerare (www.srefa.se).

Internship
Du erbjuds att under en period om cirka 3 månader på heltid delta i den löpande verksamheten. Vi söker dig med stort intresse för näringslivet generellt och aktiemarknaden specifikt. Du studerar med inriktning mot finansiell ekonomi eller annan relevant utbildning, och har avklarat minst 4 terminer. Utlandsstudier och/eller arbetslivserfarenhet är meriterande.

Rollen spänner över ett brett område och innehåller relativt omfattande kundexponering och deltagande i den löpande verksamheten, vilket medför ansvar och möjlighet till en mångsidig kunskapsinhämtning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar företags- & branschanalyser samt, vid behov, företagsvärdering. Du kommer att delta vid presentationer samt ta fram material inför dessa. Framtagande av delar av prospekt och säljdokument, samt insamling och bearbetning av information är andra exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter. Rollen innebär många kontaktytor, såväl externt som internt.

För att bli framgångsrik i rollen krävs att du har en stor initiativförmåga, hög integritet och alltid siktar på att leverera hög kvalitet. Du trivs att arbeta självständigt med eget ansvar, samtidigt som du vill vara en del av ett starkt team. Rollen spänner över många kontaktytor, därför är du utåtriktad, lyhörd, och har en god samarbetsförmåga. Du är även strukturerad, analytisk, noggrann och kan snabbt ta till dig ny information. Vidare trivs du i ett intensivt arbetstempo med omväxlande arbetsuppgifter. Vi ser att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska.

Det här är en utmärkt chans för dig att förvärva värdefulla kunskaper och erfarenheter inom Corporate Finance, tillsammans erfarna experter och specialister. I en mindre organisation som Stockholm Corporate Finance kommer du nära kärnverksamheten. Hos oss får du möjligheten till stort ansvarstagande och att genom egna insatser kunna påverka.

För ytterligare information besök vår hemsida www.stockholmcorp.se.

Din ansökan skickar du till info@stockholmcorp.se så snart som möjligt, urval sker löpande. Märk ansökan med ”Intern hösten 2020”.

Vill du veta mer specifikt om vårt internship, är du välkommen att kontakta vår Senior Associate Niklas de Mander, niklas.de.mander@stockholmcorp.se, tel 076 177 81 50 eller Senior Associate Marcus Rohdin, marcus.rohdin@stockholmcorp.se, tel 070 634 80 66

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, IPO, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se