Postat

Isofol Medical AB har genomfört emissioner om totalt 45 MSEK

Pressmeddelande den 28 augusti 2014

Isofol Medical AB, ett Göteborgsbaserat läkemedelsföretag som utvecklar nya produkter för medicinska behov inom onkologi har inlett ett samarbete med Recipharm för att stärka utvecklingen av Isofols ledande läkemedelskandidat, Modufolin®. Recipharm, en ledande kontraktsutveckling och tillverknings organisation inom läkemedelsindustrin som sysselsätter cirka 1.500 anställda har samtidigt investerat 8 MSEK i Isofol.

Inkluderat Recipharms investering på 8 MSEK i Isofol har bolaget tillförts 45 MSEK i nytt kapital under de senaste åtta månaderna. Kapitaltillskottet och samarbetet med Recipharm stärker inte bara det pågående kliniska fas II-utvecklingsprogrammet, utan kan även säkra den framtida kommersialiseringen av Modufolin®.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i kapitalanskaffningarna som Isofol genomfört enligt ovan.. www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Isofol Medical AB
Isofol Medical är ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar nya produkter för ouppfyllda behov inom onkologi. Isofols ledande kliniska läkemedelskandidat, Modufolin®, förväntas förbättra utsikterna för cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling med olika antimetaboliter. Isofols pågående kliniska prövningar är inriktade på kolorektal cancer och Osteosarkom. Isofol Medical har ett nära samarbete med sin strategiska FoU-partner Merck Millipore, världens ledande tillverkare av reducerade folater.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se