Postat

Javier Sanz gästar Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag inom förnybar energi

Javier Sanz är Chief Technology Officer för Renewable Energy på InnoEnergy. Ägt av industriaktörer, universitet och forskningsinstitut från hela Europa – däribland ABB, Vattenfall och franska EDF – är InnoEnergy en maktfaktor vad gäller investeringar för en hållbar utveckling i Europa.

InnoEnergy har hittills investerat nästan 1,7 miljarder kronor i innovationsprojekt inom bland annat förnybar energi, energieffektivisering och smarta elnät, däribland i svenska bolag. Javier Sanz kommer bland annat dela med sig av vilka trender InnoEnergy ser inom förnybar energi och hur företaget arbetar för att identifiera och investera i innovationer med potential att bli globala ledare inom den pågående energiomställningen.

Javier Sanz leder InnoEnergys strategi inom förnybar energi. Han innehar civilingenjörsexamen inom flyg- och rymdteknik, mastersexamen inom förnybar energi samt Executive MBA. Med över 25 års yrkeserfarenhet från energisektorn samt rymd- och flygindustrin har Javier Sanz omfattande erfarenhet av att utveckla nya produkter och ta dem till marknaden.

Datum; 7 februari 2018
Tid; 07.45 – 12.00
Plats; IVA, Grev Turegatan 16
Moderator; Johan Widmark, ekonomijournalist

Program

07.45 Frukost  
07.55 Inledning SCF vVD Otto Rydbeck
08.00 GES Int.  ”Hits and Misses”     SEM Fleming Héden
08.15 Cell Impact CEO Pär Teike
08.45 Eolus Vind CCO Johan Hammarqvist
09.15 Climeon CRO Christopher Engman
09.45 Kaffe & Kaka  
10.00 MyFC CEO Björn Westerholm
10.30 SaltX Technology           CEO Karl Bohman
11.00 Minesto CEO Martin Edlund
11.30 Key Note InnoEnergy

Anmälningslänk; https://financialhearings.com/event/10852. Presentationerna streamas live och kan ses direkt genom att klicka på länken https://financialhearings.com/event/10852 samt kommer filmerna läggas ut på Stockholm Corporate Finances- och Financial Hearings- samt bolagens hemsida komplett med ljud, bild och powerpointpresentation.

För mer information kontakta;
Peter Enström, VD, tel 08-440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se