Kapitalanskaffningar och börsintroduktioner

Stockholm Corporate Finance arbetar med kvalificerad finansiell rådgivning till företrädesvis marknadsnoterade mindre och medelstora företag (SME), onoterade företag och dess ägare. Våra medarbetare har lång erfarenhet och bred kompetens med ett starkt track record inom börsintroduktioner och kapitalanskaffningar. Medarbetarna har haft ledande positioner i börsnoterade bolag såväl som inom kapitalmarknaden, vilket ökar förståelsen för kundens behov. Vi tar ett helhetsansvar och bygger en långsiktig relation med kunden. Vår oberoende ställning gör att många intressekonflikter undviks. Våra tjänster omfattar;

  • IPO/börsnoteringar
  • Riktade emissioner
  • Företrädesemissioner
  • Private Placements
  • Upprättande av garantikonsortier
  • Blocktransaktioner (secondary placements)

Stockholm Corporate Finance har framgångsrikt genomfört mer än 160 transaktioner sedan 2005. Vi har en stark placing power och genomför publika transaktioner såväl som riktade erbjudanden till ett omfattande nätverk av institutioner, kapitalförvaltare, förmögna privatpersoner samt retail.

Investeringserbjudanden riktar sig till:

  • Institutioner
  • Kapitalförvaltare
  • Förmögna privatpersoner (High Networth Indviduals)
  • Retail

Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.