Postat

Kapitalmarknadsdag i Öresundsregionen den 27 och 28 september

Stockholm Corporate Finance har nöjet att bjuda in till Kapitalmarknadsdag i Öresundsregionen den 27 och 28 september i samarbete med Financial Hearings

 

Välkommen till de årliga Kapitalmarknadsdagarna i Öresundsregionen i Malmö den 27 september och i Lund den 28 september. Skånska Wihlborgs inleder och presenterar sin verksamhet och berättar vad en expansiv Öresundsregion betyder. Health Care är idag en väl etablerad bransch på båda sidor av Öresund. Flera skånska företag presenteras. Frågor som också belyses är vad som händer efter att AstraZeneca har lämnat regionen och vad satsningarna på Max-Lab och ESS betyder. Moderator är Torbjörn Isacson, journalist och Johan Unnerus, Swedbank..

Torsdagen den 27 september

Wihlborgs arrangerar kapitalmarknadsdag i Malmö
Tid; 09.30-16.00
Plats: Media Evolution City i Västra Hamnen
CEO Anders Jarl presenterar företaget och ger ett tillväxtperspektiv på regionen

Fotboll för alla som vill

16.00 Sponsorfotboll; Näringslivet vs Kapitalmarknaden på Malmö Stadion
18.00 Middag på Sponsor Club 1910 i Swedbank Stadium
18.00 Malmö FF Legends vs IFK Göteborg Legends, Swedbank Stadium
20.00 Malmö FF-IFK Göteborg, Swedbank Stadium

Fredagen den 28 september

Tema Health Care & Life Science
Tid; 09.00 – 14.00
Plats: Medicon Village (f d Astrahuset) i Lund

07.30 Buss från Malmö Central till Lund och Max-Lab för visning
08.45 Från Max-Lab till Medicon Village
09.15 Medicon Village, CEO Mats Leifland
09.30 Sunstone Capital Managing Partner, Peter Benson
09.45 Medcap, CEO Karl Tobieson
10.00 Midsona, CEO Peter Åsberg
10.15 Hansa Medical, CEO Emanuel Björne
10.30 Kaffe
10.45 Exini Diagnostics, CEO Magnus Aurell
11.00 Glycorex, CEO Kurt Nilsson
11.15 Dignitana, CEO Martin Valeij
11.30 Microspos, CEO Tomas Gustafsson
11.45 Probi, CEO Michael Oredsson
12.00 Lunch
12.15 Cellavision, CEO Yvonne Mårtensson
12.30 Enzymatica, CEO Michael Edelborg Christensen
12.45 Bioinvent, Svein Mathisen
13.00 Paneldebatt: Regionens förutsättningar. I panelen:, Peter Benson, Bo Håkansson Mats Leifland, Yvonne Mårtensson, Karl Tobieson och Bo G Åkerman. Diskussionen leds av Torbjörn Isacson.

Anmälan: hearings@financialhearings.com, för mer info kontakta; Per-Erik Holmström 0707-70 45 81,

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 35 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se