Postat

KlaraBo genomför en private placement om 65 MSEK

KlaraBo grundades 2016 av Mats Johansson, ordförande och stor ägare i det noterade Malmöbolaget ZetaDisplay. Han är huvudägare och ordförande i KlaraBo. Övriga två bakom bolaget är Anders Pettersson och Andreas Morfiadakis. Anders Pettersson har bland annat tidigare varit koncernchef för Thule och Hilding Anders. Andreas Morfiadakis, idag VD för KlaraBo, var under flera år vice VD och CFO för Victoria Park.

KlaraBo har breddat ägarkretsen genom en riktad emission om 65 miljoner kronor. Bland de nya ägarna finns bland andra fastighetsprofilerna Bo Forsén och Lennart Sten.

– Bostadsbristen är utbredd i hela landet och det finns för få hyresbostäder, säger Andreas Morfiadakis. Vår affärsidé är att uppföra ytsmarta och attraktiva hyresbostäder med rimliga hyror. Vi ska förvärva markområden i orter i tillväxtregioner och där uppföra egenutvecklade, unika KlaraBo-hus av hög kvalitet. Vårt mål är att uppföra mellan 3 000 och 5 000 lägenheter inom fem till sju år.

KlaraBo äger idag inte någon egen mark, men har för tillfället en nära dialog med flera skånska kommuner. KlaraBo är välfinansierat och kapitalet ska primärt användas till att förvärva mark och uppföra de första fastigheterna. Därefter har bolaget som mål att genomföra en börsnotering under 2018.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till KlaraBo i samband den riktade emission. Fredersen Advokatbyrå (www.fredersen.se) är juridisk rådgivare till KlaraBo i samband med emissionen.

För mer information kontakta;
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel 08-440 56 47 
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
Tel: 0761-33 16 61
E-post: andreas.morfiadakis@klarabo.se

Om KlaraBo 
KlaraBo uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör vi genom att förvärva tomter på natursköna områden i orter i tillväxtregioner och sedan snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus. www.klarabo.se

Om Stockholm Corporate Finance.
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se