Postat

Life Science-byn Medicon Village medverkar på Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag 2012

Som avslutning på kapitalmarknadsdagen kommer Medicon Villages VD Mats Leifland att berätta om verksamheten. Den skapades genom att Mats Paulsson, en av Peabs grundare, gjorde en initial donation om 100 MSEK som möjliggjorde att AstraZenacas forskningsanläggning, med ett yta om 80 000 kvm varav 30 000 kvm utgör laboratorier, kunde förvärvas för 450 MSEK. På mindre än ett år förenades tanken, viljan och pengarna för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv.

Datum: Onsdagen den 7 mars

Tid: 08.00 – 19.00 (18.30 Medicon Village)

Plats: Operaterassen, Stockholm

De medverkande bolagen är; Accelerator Nordic, Allenex, Avonova, BioGaia, Bluefish Pharmaceuticals, Boule Diagnostics, Ellen, Global Health Partner, Glycorex Transplantation, Karo Bio, Karolinska Development, Midsona, Medivir, Moberg Derma, Oasmia Pharmaceutical, Orexo, PledPharma, Probi, Vitrolife.

Medicon Village erbjuder hela värdekedjan från forskare till innovatörer och företagare att arbeta tillsammans under gemensam flagg för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Kompetenser i samverkan skapar tillväxt, och goda idéer som föds i vardagens möten kan göra skillnaden för morgondagens patient.

Mats Paulsson, företagsledare sedan 1959, född 1944, utbildning folkskola, styrelseordförande i Skistar AB (publ), vice ordförande i Peab AB (publ), styrelseledamot i Mentor Sverige AB.

 

Mats Leifland, född 1957, tidigare Vvd i Peab AB (publ)

Mer information om Stockholm Corporate Finance finner du på www.stockholmcorp.se

OSA via www.financialhearings.com alternativt via mail till hearings@financialhearings.com

 

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 08-440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se

 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 28 M&A-rådgivare och investmentbanker i 23 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se www.m-and-a-europe.com.