Postat

Litiums nyemission övertecknad

E-handelsplattformen Litium AB (publ) meddelar i dag att nyemissionen inför listning på AktieTorget övertecknades och tillför bolaget 24 MSEK före emissionskostnader om cirka 3 MSEK och ca 880 nya ägare. Handel på AktieTorget börjar under vecka 20.

Totalt tecknades för ca 29 MSEK aktier varav ca 15 MSEK i det publika erbjudandet och några av de tidigare ägarna genom garanti 14 MKR.

I och med emissionen ökar aktiekapitalet med 2 400 000 SEK genom emission av 2 400 000 nya aktier. Efter registrering av nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Litium till 6 593 776 SEK fördelat på 6 593 776 aktier, vardera med ett kvotvärde om 1 SEK. Efter emissionen har bolaget ca 940 ägare.

Spridningskravet är därmed uppfyllt för att Litium ska kunna noteras på AktieTorget, med beräknad handelsstart vecka 20. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut under nästa vecka.

” Vi är mycket glada över att  ha fått närmare 900 nya delägare samtidigt som befintliga ägare visat på fortsatt stöd och förtroende. Kapitaltillskottet ska främst användas för att stärka Litiums marknads- och försäljningsarbete genom ytterligare säljpersonal och ökat antal partners, samt för att vidareutveckla bolagets produkt”, säger Litiums VD Henrik Lundin.

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare, Advokatfirman Delphi är juridiska rådgivare och Aqurat  AB är emissionsinstitut till Litium i samband med emissionen och noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 440 56 47
Email: peter.enstrom@stockholmcorp.se
Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Tel: +46 709 73 42 31
Email: henrik.lundin@litium.se
www.litium.se

Om Litium
Litium är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Våra 30 största kunder – däribland Teknikmagasinet, Jollyroom och Nyblomgruppen – har en sammanlagd årlig försäljning online på över 3,5 miljarder kronor. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och har sitt säte i Stockholm.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se