Postat

Lohilo Foods nyemission inför notering på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknad

Lohilo Foods AB (publ) (”Lohilo Foods” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet av nyemitterade aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Intresset var mycket stort och Erbjudandet var övertecknat cirka 8,6 gånger innebärande att Erbjudandet var tecknat till drygt 288 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Erbjudandet omfattade sammanlagt högst 1 363 636 nyemitterade aktier, vilket motsvarar cirka 30 MSEK.
  • Aktierna i Erbjudandet tecknades till ett pris om 22 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde post money om 322 MSEK.
  • Genom att Erbjudandet fulltecknades kommer Bolaget tillföras cirka 30 MSEK i bruttolikvid före avdrag för transaktionskostnader. Bolaget tillförs omkring 1 000 nya aktieägare.
  • Antal aktier i Bolaget kommer att öka från 13 299 076 aktier till 14 662 712 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 9,3 procent.
  • Erbjudandet omfattades till cirka 66,7 procent av teckningsåtaganden från Erik Selin via sitt bolag Skandrenting AB, Santhe Dahl via sitt bolag Santhe Dahl Invest AB samt Erik Dahl. Erbjudandet till allmänheten uppgick därmed till cirka 10 MSEK.
  • Aktierna kommer efter genomförd notering att handlas under kortnamnet (ticker) ”LOHILO” med preliminär första handelsdag 26 oktober 2020.
  • Likviddagen för Erbjudandet förväntas bli den 20 oktober 2020.

Richard Hertvig, VD och grundare:
”Intresset för Lohilo Foods och nyemissionen har varit stort och vi har tagit emot över 10 000 anmälningar om teckning av aktier vilket känns helt fantastiskt. Nyemissionen kommer att ge oss möjlighet att ta ytterligare marknadsandelar inom functional foods och att investera i vår export. Jag ser fram emot att tillsammans med våra befintliga och nytillkomna aktieägare ta nästa steg med Lohilo Foods.”

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Lohilo Foods. Nordnet Bank AB är Selling Agent i samband med Erbjudandet. Emissionsinstitut avseende Erbjudandet är Hagberg & Aneborn Fondkomission.

Certified Adviser
Lohilo Foods har utsett FNCA Sweden AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information kontakta:
Richard Hertvig, VD, Lohilo Foods AB
richard@lohilofoods.com
+46 (0)70-886 94 44

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB
otto.rydbeck@stockholmcorp.se
+46 (0)8-440 56 40

Om Lohilo Foods
Lohilo Foods AB (publ) (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional foods. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Järnaglass samt distribution av Häagen-Dazs, NICK’s, Halo Top och Bubbies. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö och Bolagets marknadskontor återfinns i Stockholm.

Om Stockholm Corporate Finance 
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se