Postat

Mälö Fastigheter har förvärvat fastigheter för 750 MSEK

Mälö Fastigheter har förvärvat fastigheter för cirka 750 MSEK varav kommersiella fastigheter för cirka 300 MSEK i StorStockholm och hyreslägenheter samt publika fastigheter för cirka 450 MSEK i Öresundsregionen.

Fastigheterna förvaltas av Mälö Förvaltnings AB som erbjuder kvalificerade svenska investerare såsom institutioner, stiftelser och förmögna privatpersoner exponering mot den svenska fastighetsmarknaden.

Mälö Fastigheter har därmed stängt sin första investeringsprodukt och avser att etablera nya fastighetsprodukter, som riktar sig mot investerare som efterfrågar fastighetsinvesteringar baserade på stabila kassaflöden med låg risk och kvartalsvis utbetalning.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i kapitalanskaffningen. www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47
peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockhom Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

Om Mälö Förvaltning AB
Mälö Förvaltning är ett förvaltningsbolag som erbjuder professionella investerare exponering mot den svenska fastighetsmarknaden, med inriktning mot bostads- och kommersiella fastigheter i Mälardalen inklusive Storstockholm och Öresundsregionen.