Postat

Marie Reinius ny styrelseledamot i Stockholm Corporate Finance

Till ny styrelseledamot i Stockholm Corporate Finance har valts Marie Reinius, född 1961, civilekonom MBA Handelshögskolan Göteborg. Marie har bred bakgrund från det svenska näringslivet och har bl a varit VD i Svenska Riskkapitalföreningen och CFO och Vice VD i Stokab samt haft operativa roller inom industri och i fastighetsbranschen.

Idag är hon bl a styrelseledamot i Swedbank Sjuhärad och i Obligo Investment förvaltade fonder samt MobilGirot.

Marie Reinius är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare.

För mer information kontakta;
Peter Enström, VD, tel 08-440 56 47
peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se