Postat

MEDICINTEKNIKBOLAGET CARPONOVUM GENOMFÖR EN PRIVATE PLACEMENT OM 30 MSEK

CarpoNovum AB (“Bolaget”) har genomfört en Private Placement om 30 MSEK till strategiska och kvalificerade investerare. Kapitalet kommer att användas till att etablera CarpoNovums kirurgiska system som ”Golden Standard”, inledningsvis i Sverige och övriga Norden.

Bolaget har i mer än 10 års tid bedrivit intensiv forskning och utveckling på sårläkning av tarm. Resultaten av forskningen har lett fram till ett komplett kirurgiskt system (CREX) för att operera olika typer av tarmcancer. Ett stort antal operationer har hittills genomförts med väsentligen reducerad läckagefrekvens och reducerat risken att få ”påse på magen” och helt eliminerad risk för förträngning i tjocktarmen. Konsekvenserna av CREX är för patienten färre dagar på sjukhus, för samhället effektivare resursanvändning och ett minskat behov av ytterligare operationer. Målsättningen är att uppnå stora besparingar för sjukvården och väsentligen reducerad komplikationsrisk för patienterna.

RÅDGIVARE
Stockholm Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen. www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta;
VD Anders Grönberg, CarpoNovum tel 070 837 86 26, epost anders@carponovum.com

VD Otto Rydbeck, Stockholm Corporate Finance tel 08 440 56 40, epost otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om CarpoNovum
CarpoNovum AB grundades år 2006 i Lund. Bolaget är certifierat enligt ISO 13485 med egen produktion av kirurgiska instrument för kolorektalkirurgi. Bolaget grundades av Anders Grönberg, Senior kolorektalkirurg och produktutvecklare, och Henrik Thoralcius, professor i kirurgi på Universitetssjukhuset i Malmö. Bolaget har tagit fram ett eget revolutionerande system av produkter för öppen-, laparaskopisk- och robotkirurgi för att förbättra metodiken inom kolorektal-kirurgin.

www.carponovum.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se