Postat

Medicinteknikbolaget Injecto med förfyllda sprutor genomför en Private Placement

Injecto A/S (“Bolaget”) har genomfört en Private Placement, som tecknades av en kvalificerad svensk investerare med lång bakgrund från medicinteknikbranschen. Kapitalet kommer att användas för att sätta upp initial produktion av Bolagets patenterade och unika lubrigonetm (kolvpropp, eng. ’plunger stopper’) för att accelerera den internationella lanseringen. Bolaget kommer fokusera på att etablera kolvproppen på globala marknader samt att skapa uppmärksamhet via marknadsföringsaktiviteter och strategiska partnerskap med såväl leverantörer till, som med läkemedelsindustrin direkt.

Bolaget har utvecklat en ny typ av kolvpropp som eliminerar behovet av smörjande tillsatser i förfyllda sprutor och därmed ökar hållbarheten och minskar kostnader. Vidare har Bolaget tagit fram och patenterat en helt ny generation manipuleringssäkra förfyllda sprutor, easyjecttm, som tillika inkorporerar den tidigare nämnda kolvproppen. Denna nya generation av sprutor möjliggör säkrare användning och mindre miljöpåverkan samt har potential att bli godkänd standard för förfyllda sprutor enligt WHO.

Rådgivare  
Stockholm Corporate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare i samband med transaktionen. www.stockholmcorp.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Mikkel Hetting, Chief Executive Officer (CEO), Injecto A/S
Tel: +45 61 34 47 19
Email: mh@injecto.eu

Peter Enström, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 47
Email: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Injecto
Injecto A/S grundades 2014 av ett team med mångårig erfarenhet som leverantörer inom läkemedelsindustrin. De två främsta och tillika patenterade innovationerna är (i) en smörjmedelsfri kolvpropp samt (ii) en manipuleringssäker engångsspruta. Injecto tilldelades Pharmapack Europe 2016 Innovation Award i kategorin ”efficient re-use and drug tampering prevention”. För mer information besök www.injecto.eu

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se