Mergers & Acquisitions

Stockholm Corporate Finance har den gedigna kompetens och erfarenhet som krävs för att hantera dynamiken genom hela den strukturerade transaktionsprocessen och uppnå ett optimalt resultat för våra uppdragsgivare. Det inkluderar allt från framtagande av transaktionsstruktur samt ledning av budprocesser och slutförhandlingar, till identifiering av kandidater, koordinering av kontakter med externa parter och framtagande av beslutsunderlag för uppdragsgivaren.

Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i M&A Worldwide, ett ledande M&A-nätverk med 43 investmentbanker/corporate finance boutiques i 45 länder. Genom vårt partnerskap får vi tillgång till strategiska såväl som finansiella köpare samt förvärvs- och fusionskandidater – över hela världen – för att säkerställa bästa möjliga resultat. Våra M&A-klienter består huvudsakligen av familje-/privatägda bolag, noterade bolag samt svenska och internationella Private Equity-bolag. Stockholm Corporate Finance samarbetar med ett nätverk  av Sveriges ledande IR-bolag, advokat- och revisionsbyråer i samband med dessa transaktioner.

M&A-tjänster

 • Företagsförsäljningar och spinoffs
 • Fusioner
 • Företagsförvärv
 • Publika bud, LBO, MBO
 • Strategisk rådgivning till ägare och styrelse i samband med potentiella transaktioner
 • Omstruktureringar och rekonstruktioner
 • Fairness opinion och värderingar

I uppdragserbjudandet ingår delmoment såsom:

 • Ledning/assistans vid budprocesser och slutförhandlingar
 • Ledning/assistans vid utformning av strategi och transaktionsstruktur
 • Projektledning och koordinering av externa rådgivare såsom advokater och revisorer
 • Framtagande av finansiell analys och beslutsunderlag för styrelse/ägare och ledning
 • Rådgivning och ledning i samband med analys av och kontakt med potentiella köpare alt. säljare
 • Framtagande av erforderligt informationsmaterial såsom memorandum, prospekt och erbjudandehandling