Postat

Motion Display förlänger teckningstiden till den 4 april

Motion Display Scandinavia AB har fått kännedom om att privatinvesterare på grund av teknikaliteter i nyemissionsupplägget inte kunnat använda sina investeringssparkonton, eller använda investeringsavdraget, för att teckna bolagets aktier. Styrelsen har därför beslutat att inför listningen på AktieTorget förlänga teckningstiden till och med fredagen den 4 april 2014. Ny första handelsdag är planerad till den 22 april.

För att korta ned tiden mellan teckning och tilldelning hade Motion Display föreslagits ett upplägg där huvudägaren vederlagsfritt lånar ut aktier under tilldelningsperioden. Syftet var att säkerställa att tecknade aktier skulle finnas i nyblivna aktieägares händer på första handelsdag. Tanken var god men tekniskt så har upplägget missgynnat privatinvesterare med investeringssparkonton.

– Vi har fått flera samtal från olika privatinvesterare med investeringssparkonton på Avanza som fått besked om att de inte kunnat teckna våra aktier på grund av att aktierna inte är nyemitterade utan inlånade. Detta är mycket olyckligt och vi förlänger därför teckningstiden, säger Anna Engholm, VD på Motion Display.

– Aktieinlåningen har dessutom gjort att investeringsavdraget, som tillåter att privatpersoner kan dra av hälften av betalningen för aktierna, upp till 650 000 kronor, mot inkomstslaget kapital, inte kan utnyttjas. Vi måste helt enkelt göra om och göra rätt för att värna om våra privata investerare, avslutar Anna Engholm.

Den förlängda teckningstiden ger tid att delta i emissionen för de som vill utnyttja reglerna för investeraravdrag. Teknikaliteterna har lösts genom att Motion Display i tillägg till memorandumet lagt till information om hur man ska gå tillväga för att direkt teckna nyemitterade aktier och då använda Anmälningssedel 2.

För att ladda ner anmälningssedel och memorandum klicka här