Postat

Motion Display: Kompletterande information inför första handelsdag den 5 maj 2014

Motion Displays nyligen genomförda nyemission, uppgående till 20,8 MSEK före emissionskostnader om ca 2,8 MSEK, blev, inkl. garanters teckningar om 774 153 aktier, fulltecknad. Samtliga dessa aktier omfattas av lock-up under perioden 5 maj 2014 – 13 juli 2014.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Motion Display i samband med nyemissionen.

För ytterligare information

Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB + 46 (0) 709 79 35 04

Om Motion Display Scandinavia AB

Motion Display med huvudkontor i Uppsala erbjuder nya lösningar för marknadsföring i butik, även kallat ”In-Store Marketing”. Bolaget grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB (publ) och grundare av bland annat Scandinavian Biogas Fuels AB och det börsnoterade bolaget Pricer AB (publ), världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Label). www.motiondisplay.com

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se