Postat

Motion Display: Nyemission inför listning på AktieTorget fulltecknad. Tillför Motion Display 20,8 MSEK

Den fjärde april stängde Motion Display sin nyemission. Emissionen tecknades av drygt 200 aktieägare och tillförde bolaget, inklusive garanters teckningar, 20,8 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 3 MSEK. Emissionen efterföljs av en planerad listning på AktieTorget med första handelsdag måndag den 5 maj.

Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 112 000,00 SEK från 520 763,60 SEK till 632 763,60 SEK genom emission av 1 600 000 aktier, med ett kvotvärde om 0,07 SEK per styck. Antalet aktier i Bolaget ökar till sammanlagt 9 039 480 aktier.

Antalet aktieägare i bolaget blir efter genomförd nyemission totalt cirka 270 stycken, innebärande att Motion Display uppfyller AktieTorgets ägarspridningskrav.

”Vi är glada att vi nu har säkrat det expansionskapital vi behöver för att kunna stärka upp vår sälj- och marknadsavdelning och möta det intresse och efterfrågan som finns i marknaden, säger Anna Engholm, Vd för Motion Display.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Motion Display i samband med nyemissionen.

För ytterligare information
Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB, +46 (0) 709 79 35 04

Om Motion Display Scandinavia AB
Motion Display med huvudkontor i Uppsala erbjuder nya lösningar för marknadsföring i butik, även kallat ”In-Store Marketing”. Bolaget grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB (publ) och grundare av bland annat Scandinavian Biogas Fuels AB och det börsnoterade bolaget Pricer AB (publ), världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Label). www.motiondisplay.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se