Postat

Motion Display till AktieTorget

Uppsalabolaget Motion Display Scandinavia AB förbereder en offensiv lansering av dokumenterat försäljningshöjande butiksdisplayer och genomför en nyemission på 20,8 miljoner inför listning på AktieTorget.

Motion Display erbjuder nya lösningar för marknadsföring i butik, även kallat ”In-Store Marketing”. Bolaget grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB (publ) och grundare av bland annat Scandinavian Biogas Fuels AB och det börsnoterade bolaget Pricer AB (publ), världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Label).

Motion Display har sedan starten arbetat med att utveckla ett helt nytt försäljningskoncept i butik baserat på elektroniskt papper.

– Åren med Pricer fick mig att inse behovet att kunna göra effektiv reklam i anslutning till produkten på hyllan, där köpbeslutet tas. När e-pappret kom skapades denna möjlighet, säger Erik Danielsson.

Bolaget har utvecklat tunna och energisnåla blinkande displayer med väldokumenterad effekt på försäljning och konsumentens val av produkt. Skyltens budskap, storlek, färg och form anpassas efter kundens önskemål. Motion Display har bl.a. genomfört testkampanjer och levererat displayer till ledande leverantörer så som Coca Cola, Adidas, Electrolux och Unilever.

Första svenska butikskedja att lansera Motion Displays blinkade displayer var ICA. Den initiala responsen var mycket god och redan vid årsskiftet 2013/2014 fanns produkten i fler än hundra ICA butiker.

– Samarbetet med ICA har varit värdefullt för utvecklingen av våra displayer. Ett viktigt mål för oss är att teckna centrala avtal med större butikskedjor där vi ser en stor försäljningspotential, både i Sverige och utomlands, säger Anna Engholm, VD Motion Display.

För att finansiera uppbyggnad av en effektiv säljorganisation inför lanseringen ska Motion Display nu genomföra en nyemission, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, uppgående till 20,8 MSEK, varav 10,4 MSEK är täckt genom emissionsgarantier.

– Vi har en attraktiv produkt med stor potential som ger handlarna nya möjligheter att styra försäljningen till utvalda produkter. Vi tror att den här tekniken kan revolutionera traditionell In-Store Marketing och nu behöver vi resurser som möjliggör en ökad tillväxt, både i Sverige och utomlands, säger Anna Engholm, VD Motion Display.

Sammanfattning av erbjudandet
• Teckningstid: 17 – 25 mars 2014
• Teckningskurs: 13 SEK per aktie
• Emissionsvolym: 20,8 MSEK, motsvarande 1 600 000 aktier
• Minsta teckningspost: 400 aktier (5 200 SEK). Därutöver valfritt antal
• Antal aktier innan nyemission: 7 439 480 aktier
• Värdering: 96,7 MSEK (pre-money)
• Aktiens ISIN-kod: SE0005798923
• Kortnamn: MODI

Emissionsgarantier
Nyemissionen är till 50 procent (10,4 MSEK) täckt genom emissionsgarantier.

Listning på AktieTorget
Motion Display är godkänt för listning på AktieTorget under förutsättning att nyemissionen genomförs samt att AktieTorgets ägarspridningskrav uppfylls. Första dag för handel beräknas bli den 7 april 2014.

Informationsträffar
Malmö 17 mars, kl 18.00 – Minc, Anckargripsgatan 3
Stockholm 18 mars, kl 18.00 – Scandic Anglais Hotell i Stockholm
Göteborg 19 mars, kl 18.00 – Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65

För frågor och anmälan avseende informationsträffar vänligen kontakta AktieTorget, www.aktietorget.se

Fullständigt memorandum och teckningssedel finns tillgängligt på följande hemsidor:
Motion Display: www.motiondisplay.com
AktieTorget: www.aktietorget.se
Aktieinvest: www.aktieinvest.se

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen inför listning på AktieTorget. www.stockholmcorp.se

För ytterligare information
Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB
Telefon: +46 (0) 709 79 35 04
E-mail: anna.engholm@motiondisplay.com

Erik Danielsson, Ordförande och Grundare
Telefon: +46 (0) 708 10 80 01
E-mail: erikdanielsson@telia.com